Ch Phaedra v Estahaus

 

Sire: V *Glenn v Ehrlichen Viehhandler SchH3 "a"

Dam: Select Ch Frosty v Estahaus

 

History

 

1